Values-in-fusion


doolittlepintos2
“Pintos” by Bev Doolittle

 

Reflecties over de foto:

 • Zie je je partners nog?
 • Zie je het belang en inbreng van elk?
 • Wat vormt het geheel? Wat verbindt jullie?
 • Welke waarden drijven jullie en hoe (be)drijf je ze?
 • Welke ‘verbindingen’ en ‘overstappen’ wil en kun je en jouw medewerkers maken?
 • Hoeveel medewerkers of “paard-ners” zie je op de foto?

Waarom values-in-fusion?

Als bedrijfsleider, manager, leidinggevende weet je hoe belangrijk je verantwoordelijkheid is bij de ontwikkeling en uitbouw van je bedrijf of organisatie. Tevens is het belangrijk om niet teveel gefocust te zijn op problemen en moeilijkheden van je organisatie en van je medewerkers maar eerder op de groeimogelijkheden, kansen en opportuniteiten.

Daarom zullen gezamenlijke waarden, visies en een missie noodzakelijk zijn om je organisatie en je medewerkers een succesvolle toekomst in te leiden. Dit kan je bereiken door alle ogen te richten op:

 •  dat wat verbindt en niet op dat wat scheidt,
 •  de kwaliteiten van de organisatie en haar medewerkers en niet op de beperkingen,
 •  de gezamenlijke waarden en de diversiteit van ‘stille’ waarden die bijdragen aan het succes van het geheel en
 •  de droom die de organisatie wil bereiken en niet op de problemen en obstakels die zich voordoen op de weg daar naartoe.

 

Wil je:

 •  dat het beste uit je team of uit je organisatie naar boven wordt gehaald en verankerd wordt?
 • dat het beste uit het verleden kan meegenomen worden naar een gezamenlijke droom van de toekomst?
 • dat persoonlijke waarden verbonden worden met de groepswaarden en er een nieuwe fusie en synergie ontstaat?

Reflections biedt je deze mogelijkheid. Wil je het helemaal uniek maken dan kunnen wij ons in het begeleidingsproces laten bijstaan door heel speciale ‘paard-ners’. Samen met hen kunnen we dan een ervaringsruimte creëren waarin het gehele proces op een symbolische en metaforische manier wordt doorlopen in het hier-en-nu. Onze paarden brengen een uitzonderlijke dynamiek in het geheel en weerspiegelen wat er echt leeft in de groep.

Wat is het resultaat?

 • Waarden in verbinding, verbindende waarden naar de toekomst…
 • Grotere groepscohesie
 • Verhoogde persoonlijke- en groepsverantwoordelijkheid,
 • verhoogde inzet en werkplezier naar gewenste gedragingen, waarden en bedrijfsdoelstellingen
 • meer transparantie
 • gedeelde visie

 

Voor wie?

Dit kan op verschillende niveaus in een organisatie ingepland worden (van topmanagement tot en met teams op de werkvloer). Verschillende groottes van groepen zijn mogelijk, maar de diepgang van de bespreking zal anders zijn. Ervaring met paarden is zeker niet vereist, angst voor paarden is geen bezwaar. De activiteiten spelen zich af op de grond.

Er zijn verschillende manieren en trajecten mogelijk om dit waar te maken – van één tot meerdere dagen, aaneensluitend of gespreid over meerdere dagen of halve dagen, met meer of minder inzet van onze ‘paardners’.
We maken een aanbod op maat, aangepast aan uw organisatie (of de doelgroep binnen uw organisatie), uw vraag en uw budget.

Een voorbespreking met de opdrachtgever en de groepsleider is vereist.