Coaching-4-Equi


Doel

Je wil

 • het WEZEN ‘Paard’ beter leren kennen?
 • graag de taal van de paarden leren?
 • harmonisch met paarden omgaan en paard te rijden?
 • samen met je paard bewegen in BEWUSTE BALANS?
 • ontdekken welke rol jij speelt in de relatie met je paard?
 • de gelijkenissen ontdekken met andere domeinen in le leven?

We coachen iedereen die graag bij paarden is, er mee wil omgaan of beter wil leren rijden dit op een PAARD-W-AARDIGE manier te doen

 • zowel door ervaringsleren (experiëntieel leren)
 • als door het geven van uitgebreide informatie

Wij staan voor een ijzervrije omgang met het paard, d.w.z. waar mogelijk:

 • zonder ‘ijzeren’ hand
 • zonder bit
 • zonder sporen
 • zonder metaalbeslag

Wij streven naar

 • Harmonie en synergie met de paarden. De paarden zijn onze partners.
 • Evenwicht en balans voor ruiter en paard
 • Wederzijds respect voor ieders aard
 • Vrije beweging en expressie
 • Samenspel

Methode

Veel benaderingen in de omgang met paarden richten zich op (extern) gedrag. In onze benadering laten we alle aspecten namelijk DENKEN, VOELEN, DOEN én ZIJN, aan bod komen.

Lichaamstaal is niet iets dat je alleen moet aanleren om het te kunnen hanteren, het hangt samen met je hele wezen.

In onze benadering gaan we uit van onze ervaring met het werken met paarden gericht op de persoonlijke ontwikkeling van mensen en op onze ervaring met en kennis van verschillende methoden van omgaan met paarden.

We zijn bekend met het werk van Monty Roberts, Emiel Voest, Pieter Baalbergen, Piet Nibbelink, Pat Parelli, Chris Irwin, Donald Newe, Nathalie Penquitt, Clickertraining, KF Hempfling, Carolyn Resnick…

Aanbod

De lessen en workshops zijn voor individuen en groepen. Het kan o.a. gaan over:

Paarden

Iedereen die nader wil kennis maken met paarden kan bij ons terecht.
De ontmoeting met deze prachtige dieren gebeurt van op de grond. In eerste instantie kan het gaan om gewone observatie met vragen zoals: “Wat betekent het paard voor mij?”, “Hoe gedragen paarden zich ten overstaan van elkaar?”… Later kan er geëxploreerd worden met hoe je moet omgaan met paarden. Geleidelijk aan zal je de aard van het paard en de paardentaal leren kennen.
Er zal ook getracht worden om een diversiteit aan paarden te ontmoeten. Deze verscheidenheid zal zowel slaan op het ras als op het karakter van de paarden.
Alles draait om het harmonisch en paard-w-aardig omgang met paarden.

Aandachtige communicatie

In de omgang met de paarden zal je aandacht een zeer belangrijke rol spelen. Het waarom van die aandacht en hoe die juist moet zijn, zullen in de beginfase zeker uitgewerkt worden. Je zou kunnen stellen dat zonder aandacht er geen (of moeilijk) communicatie kan ontstaan. Door de aard van het paard te leren kennen en door je goede/juiste aandacht te hebben zullen we leren om in het Nu te leven zoals de paarden.

Equilib(e)rating equitation (Paardrijden in een bewust en vrij evenwicht)

Niet alleen tijdens het samenzijn op de grond maar ook tijdens het paardrijden, gaan we trachten samen te bewegen in bewuste balans. Dit kan door jezelf vrij te maken van spanningen, (toekomstige) denkbeelden, enz maar ook door het paard de vrijheid te geven en daardoor zijn eigen balans te vinden. Ook hier zal het Nu een belangrijke rol spelen. Het is leren voelen wat nodig is en wat overbodig is.

Coaching

De paardeneigenaars worden gecoacht om met hun paard om te gaan en er mee te rijden. Er zal een zowel geïnstrueerd worden als plaats zijn voor experiëntieel leren. Omgaan met paarden en paardrijden, kunnen alleen maar wanneer de mens aan zelfstudie en ontplooiing doet. Wij zijn degenen die moeten leren, niet de paarden.

Dominantie, ‘Lijdenschap’ of Leiderschap (leadership skills)

Het is een ontdekken welke rol jij speelt in de relatie met het paard. Omgaan en rijden met paarden mag en hoeft zeker geen ‘lijdenschap’ te zijn. Door het opbouwen van wederzijds respect (en dus zonder dominantie) ga je naar een paardnerschap.
Door de weg die je met de paarden aflegt zal je ook komen tot ontplooiing in andere levensdomeinen.

Teambuilding

Samen met je paard vorm je een team. Door bijvoorbeeld een obstakelparcours te doorlopen zal je elkaar leren kennen. Je zal moeten leren omgaan met elkaars goede en minder goede eigenschappen om een doel (binnen een bepaalde tijdsspanne als je dit al wil), te bereiken.

Conflicten en problemen en agressie

“A good horse is never a bad color” – Mark Rashid

Een prachtige en rake uitspraak. Problemen met paarden ontstaan bijna altijd door ons toedoen. Ze kunnen dan ook door ons van de baan geholpen worden. Als we de aard van het paard leren kennen en begrijpen zullen er niet veel conflicten meer zijn.

Angst

Werken rond angst voor paarden helpt je niet alleen op dit domein maar ook in het dagelijkse leven. Door op de juiste manier om te gaan met paarden krijg je wederzijds respect en zal je zien dat je angst zal verdwijnen. Leven in het Nu zal zowel tijdens het samen zijn met de paarden als tijdens het paardrijden een grote hulp zijn.