Speel- en experimenteerruimte


Een speel- en experimenteerruimte i.v.m.:

 • Ervarings(gericht) leren (i.t.t. doceren, aanleren en trainen)

  Zeg me  en ik zal  vergeten, Toon me en ik zal  me herinneren, Laat me ervaren en ik zal begrijpen (Confucius)

  Leren uit eigen ervaring creëert de meeste impact. Welke (levens)lessen ben je nooit vergeten?

  Denk ook maar terug aan alle cursussen die je ooit volgde: de gehanteerde concepten werden pas levend toen je er zelf mee aan de slag ging. Deze begrippen krijgen andere kleuren naargelang je eigen ervaring en de groepen waarin je ze hanteert.

 • Actualisatie van gedrag (i.t.t. ‘praten over’)

  Wat er speelt in de organisatie, het bedrijf, het team, de mensen toont zich daadwerkelijk in het hier en nu in de oefeningen en opdrachten tussen de paarden.

  In plaats van ‘praten over’ wordt het gedrag waarover het gaat werkelijk vertoond in een feitelijke en echte situatie en dán kan er over gereflecteerd worden

 • Inzicht verwerven in wat voor de deelnemer van belang is.

  Alleen via datgene wat voor de deelnemer van belang is, kan je ruimte creëren voor andere belangen. Niemand kan iets leren wat voor hem niet op één of andere manier van belang is.

Inzichten op verschillende niveau’s:

Persoonlijke processen: inzichten over eigen denken, voelen, doen en zijn
inzichten over eigen gedragspatronen.
‘Wat leer ik over mezelf?’
Individuele /algemeen menselijke processen ‘Wat leer ik over mensen?’
Relationele processen inzichten over communicatie met andere(n) en relaties. ‘Wat leer ik over communicatie en relaties?’
Groepsprocessen en groepsdynamica: ‘Wat leer ik over groepen
wat leer ik over de groep waar ik deel van uit maak?’
Organisatieprocessen ‘wat leer ik over hoe middelen worden ingezet voor doelen?’
 • Ruimte creëren voor verandering

  Vanuit de diep ervaren inzichten en aha-ervaringen wordt ruimte geboden tot gedragsverandering. Nieuwe manieren van denken, voelen, doen en zijn kunnen onmiddellijk terug geconfronteerd worden met de praktische ervaring en de feedback van de paarden.

  Bij individueel werk zijn de inzichten vaak zo diepgaand dat ze ook in de echte praktijksituaties leiden tot veranderingen.

  Bij groeps- en teamontwikkeling zien we de evolutie die de groep meemaakt op het moment zelf gebeuren en zien de deelnemers de evolutie weerspiegeld in het gedrag van de paarden. Hieruit nemen ze krachtige lessen mee naar andere gelijkaardige situaties.

 • ‘Verander de wereld en begin bij jezelf’.

  Dit ervaar je bij de paarden. Stel je zelf anders op en je zal andere resultaten bereiken.