Hoe deelnemen?


Hoe kan je deelnemen?

Privépersonen kunnen zich aanmelden voor een individuele Equi-4-Coaching (persoonlijke ontwikkeling, professionele effectiviteit,…) of voor het open aanbod.

Partners,gezinnen: idem

Getuigenis: Stien (Ziraffa)

-“Gisteren heb ik kennis gemaakt met een andere vorm van coaching: werken met paarden. Ongelofelijk, deze dieren zijn ware spiegels van je ziel. Ingrid en Luc van Reflections en hun prachtige paarden leiden je door je innerlijke wereld met een ontroerende eenvoud, heel raak, zuiver, puur,…

Terwijl ik na deze mooie kennismaking huiswaarts reed, nestelde zich een warm gevoel diep vanbinnen: eenmaal in het hart geraakt door de pure schoonheid van deze dieren, zo in het hier en nu, verliezen al je maskers van vroeger en later hun betekenis. Je bent, meer hoef je voor hen niet te zijn. En dat voelt heel erg goed. “-

Organisaties (bedrijven, managers, management teams, scholen, opleidingsinstellingen, VZW’s) kunnen medewerkers aanmelden voor Equi-4-Coaching of hun wensen met ons bespreken i.v.m. de andere soorten programma’s.

Het kunnen beantwoorden aan een levende vraag geeft veel meer voldoening dan het aanbieden van iets waarvoor je de vraag moet gaan zoeken. Daarom gaan we gaan graag in op vragen die er al zijn.

1. Samenwerking met en inpassing in andere programma’s.

Zie je mogelijkheden om ons aanbod in te passen in een groter programma dan gaan we graag mee op zoek naar de mogelijkheden.

  • Organisaties in het domein van Opleiding, Vorming en Ontwikkeling
  • Hogescholen en Universiteiten, Management Schools
  • Organisaties in het domein van Coaching, Consulting & Training, Management Development, Executive development, Organisation Development.

2. Open workshops

Iedereen die interesse heeft kan zich inschrijven voor een open worskhop. Daardoor krijg je deelnemers met heel verschillende achtergronden. Deze workshops zijn heel verrijkend door de verschillende perspectieven die ingebracht worden.

Voor het aanbod van open workshops kan je terecht op onze website.
Heb je enkele mensen die geïnteresseerd zijn in een workshop rond een bepaald thema in dit kader, laat het ons weten. We zoek graag uit hoe we je aan je vraag tegemoet kunnen komen en kunnen dit aanbod verruimen naar anderen.

3. Organisaties, bedrijven, management teams

We bespreken graag de mogelijkheden, die heel divers zijn.
Je kan opteren voor de verschillende soorten programma’s Equi-4-Coaching, Equi-4-Experiencing, Equi-4-Learning, Equi-4-Growth & Development en Equi-4-Reflecting.
Je kan vertrekken van een eigen vraag of thema (met minimale voorbereiding door een gezamenlijk gesprek) of we kunnen samen met de verantwoordelijken een programma opstellen, dat meer gericht is naar de specifieke behoefte of vraag die er leeft.

Mogelijkheden:

  • Programma’s voor werkgroepen en teams op verschillende niveau’s in de organisatie of met projectgroepen rond samenwerking, conflicten, probleemoplossing, creativiteit, waarden, …. Hierbij is de ganse werkgroep aanwezig. De keuze om dit te doen met of zonder de betrokken leidinggevende van de werkgroep zal goed overwogen moeten worden naargelang de doelstellingen van dit programma en de concrete situatie.
  • Programma’s voor mensen die niet samen in een werkgroep zitten, maar wel gelijkaardige functies vervullen. Bvb. leidinggevenden op hetzelfde niveau die gelijkaardige werkteams aansturen in bvb. diverse divisies van de organisatie.
  • Programma’s voor divers samengestelde groepen rond een bepaald thema dat belangrijk is voor de deelnemers.