Visie


Reflections’ Visie

De wens van Reflections is een bijdrage te leveren aan een wereld waarin elke mens (en elk wezen) tot zijn recht kan komen; een wereld waarin strijd geen strijd is tegen de andere, maar een streven om boven zichzelf uit te stijgen in harmonie met zichzelf en de wereld.

Wat dit precies betekent zal door iedereen anders ingevuld worden, maar alle betekenissen die gegeven worden zijn belangrijk en zijn het waard onderzocht en getoetst te worden op hun geldigheid.

Dit streven wil Reflections vervullen op verschillende manieren. We willen dit doen op een meer klassieke manier door de communicatie tussen mensen te bevorderen. Maar we werken ook op een heel aparte manier met speciale communicatiepartners, namelijk paarden.

Zo is “Reflections” gegroeid.

Het Engelse woord “reflection“ (soms ook reflexion geschreven) heeft verschillende betekenissen. Het betekent zowel weerspiegeling als bespiegeling. Het is afgeleid van het werkwoord ‘ to reflect (on)’, in het Nederlands ‘reflecteren’.

Reflections wijst (ook) naar een cyclus van doen, resultaten/ effecten, waarnemen, nadenken, doen/ experimenteren….
We doen van alles in de wereld, we nemen effecten waar, we denken daar van alles over en stellen vragen.

Centraal bij Reflections staat het coachen van mensen of eerder het faciliteren door vragen te stellen bij wat we denken en doen. Net als het leren uit eigen ervaring en het leren van anderen door zelf te ervaren, het leren door ‘een gesprek’ aan te gaan met ‘de andere’ of zelfs ‘het andere’. Al worden er door de verschillende partners in Reflections andere accenten gelegd.

We denken dat we onszelf (en de wereld) goed kunnen waarnemen. Is dat wel zo?
En denken we niet dat we van alles in de wereld onszelf het beste kennen? Is dat wel zo? Hoe kunnen we onszelf kennen?

We kunnen constateren dat we slechts een zeer beperkte waarneming hebben van onszelf. We kunnen ons eigen lichaam zelfs niet helemaal zien, tenzij we een spiegel gebruiken. Geeft de spiegel ons het beeld dat andere mensen van ons hebben? Nemen we onszelf niet waar in de weerspiegeling van andere mensen, andere interactiepartners en de weerspiegeling van de effecten die we hebben in de buitenwereld?

We kunnen nadenken over wat we waarnemen, reflecteren. Van daaruit kunnen we weer aan de slag: dingen doen en experimenteren en zien welke resultaten ze opleveren.

We kunnen ons afvragen en uitproberen hoe we ‘de effecten die we hebben op de wereld’ zo kunnen sturen dat ze goed zijn voor ons.

En we kunnen ons afvragen welke effecten nu echt goed zijn voor ons?

En wie is die ‘ons’ waarover we het hebben? Hoe inclusief of exclusief denken we? En wat zijn daar de effecten van die we (kunnen) waarnemen?

We willen dat als je jezelf in de spiegel ziet dat je vindt dat je echt tot je recht komt. We willen dat dit niet in één spiegel is, maar dat elke reflectie die je krijgt voor jou een positieve bijdrage kan leveren.

We willen mensen (inclusief onszelf) helpen beter waar te nemen: zichzelf, de anderen en alles rondom en van daaruit effectiever te handelen. We bieden allerlei mogelijkheden aan om te reflecteren over wat de wereld naar ons terugkaatst.

Hiertoe gebruiken we een gans scala aan mogelijkheden: doe-oefeningen en denkoefeningen: individueel, in duo’s en groepen, met andere mensen en vooral ook met paarden.

De weg naar zelfkennis (‘het begin van alle wijsheid’) kan op verschillende manieren doorlopen worden. We bieden mogelijkheden vanuit ‘doen’ en vanuit ‘denken’. We vertrouwen er op dat de andere ‘pool’ vanzelf aan de orde komt.

We doen een aanbod van meer filosofische gesprekken over of vanuit praktische zaken tot praktische lessen in de harmonische omgang met paarden. Hoe deze samenhangen, zal u verder in deze website duidelijk worden.